Πρόγραμμα σχολικής χρονιάς

 

Για βρέφη 12 έως 36 μηνών

Σάββατο
Αυτοτελή Εργαστήρια (μόνο με προκράτηση)

Για παιδιά 2 έως 5 ετών

Σάββατο
Αυτοτελή Εργαστήρια (μόνο με προκράτηση)

Για παιδιά 3 έως 5 ετών

Παρασκευή
17:00-18:00 Αγγλικά παιχνίδια... με τέχνη!

Για παιδιά 4 έως 7 ετών

Παρασκευή
16:00-17:30 Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής
16:30-17:30 Ας παίξουμε στα Γαλλικά

Για παιδιά 8 έως 12 ετών

Δευτέρα
17:30-18:30 Μικροί Αρχιτέκτονες (Εργαστήρι Μακέτας και Origami)
Παρασκευή
20:30-22:00 Εργαστήρι Εικαστικών

Για ενήλικες

Δευτέρα
17:00-18:30 Κλειστή ομάδα γονέων